Navigace: Úvod » Návody » Předvolba Polsko

Předvolba Polsko

Předvolba Polsko

Stejně jako při volání do jiného státu, také v případě volání z území České republiky do Polska musíte nejprve použít mezinárodní telefonní předvolbu. Jestliže voláte na pevnou linku nebo na mobilní telefon, vždy vytočte mezinárodní přístupový kód 00 (nula, nula) a poté kód Polska 48 (čtyři, osm).

Důvody telefonování do Polska

Telefonní hovory do Polska se uskutečňují z nejrůznějších důvodů. Ať už voláte třeba přátelům nebo rodině, často můžete vytáčet polská telefonní čísla také z několika oficiálních důvodů. Například když potřebujete kontaktovat zástupce určité organizace, firmy nebo státního úřadu.

V každém případě kontaktujete vždy uživatele mobilních telefonů se SIM kartou polského operátora nebo uživatele polských pevných linek. Jaké předvolby byste tedy měli konkrétně použít?

Pevná linka

Telefonní předvolba pro Polsko je 0048 (nula, nula, čtyři, osm). Jestliže někomu voláte na pevnou linku, použijte také příslušné předčíslí (kód) města. Nejpoužívanějšími městskými předvolbami jsou přitom Varšava – 22, Wroclaw – 71, Krakov – 12, Katowice – 32, Gdaňsk – 58, Lodž – 42, Zakopane – 18 a Poznaň – 61.

Mobilní telefon

Když někomu voláte do Polska na mobilní telefon, tedy na SIM kartu polského mobilního operátora, navolte nejdříve předvolbu 0048 (nula, nula, čtyři, osm) a následně přímo číslo mobilního telefonu, ale bez počáteční nuly.

Počítejte s tím, že při volání na jakýkoli polský mobil zadáváte celkem desetimístné telefonní číslo, které začíná číslicemi 05 (nula, pět), 06 (nula, šest) a 08 (nula, osm). Toto číslo může provozovat některý z polských mobilních operátorů, například to je T-Mobile, Play, Plus nebo Orange.

Předvolby při volání z Polska

Nacházíte se momentálně v Polsku a potřebujete si zavolat do jiného státu? Ať už voláte z polské pevné linky, nebo z mobilního telefonu se SIM kartou polského, či českého operátora, nejprve vytočte mezinárodní přístupový kód 00 (nula, nula) a poté kód  (telefonní předvolbu) příslušné země.

Možná použijete:

  • kód Německa – 49 (čtyři, devět)
  • kód Česka – 420 (čtyři, dvě, nula)
  • kód Slovenska – 421 (čtyři, dva, jedna)
  • kód Rakouska – 43 (čtyři, tři)
  • kód Francie – 33 (tři, tři)
  • kód Velké Británie – 44 (čtyři, čtyři)

Kdy nemusíte používat předvolbu

Mezinárodní telefonní předvolbu Polska nemusíte používat tehdy, když se nacházíte na území Polska a chcete si třeba z telefonní budky zavolat svým polským přátelům. Pokud jim voláte na polskou pevnou linku, stačí vytočit kód daného města (meziměstský hovor) a telefonní číslo volané stanice.

Pokud jim voláte na mobilní telefon s polskou SIM kartou, vytočíte pouze desetimístné číslo jejich telefonu, a to bez jakéhokoliv mezinárodního předčíslí.

Komentovat

Nahoru